A SZERVEZET

Nemzetközi szövetség

Alapszabály

TisztségviselőkAz Osztályszövetség Elnökségének 2012 szeptember 21 és 22-én tartott ülésének jegyzőkönyve itt letölthető.

Az Osztályszövetség 2012 július 20-án tartott közgyűlésének jegyzőkönyve itt letölthető.

Az Osztályszövetség Elnökségének 2012 január 18.-án tartott ülésének jegyzőkönyve itt letölthető.Az Osztályszövetség Elnökségének 2011 szeptember 27.-én tartott ülésének jegyzőkönyve itt letölthető.

Az Osztályszövetség elnöksége 2011 június 25.-én kibővitett űlést tartott Balatonfüreden. Meghívottként az űlésen részt vett: Szoják Balázs az MVSZ főtitkára, Litkey Árpád szövetségi kapitány, valamint az űlés egy részén Wossala György az MVSZ ügyvezető alelnöke. Az űlés jegyzőkönyve itt letölthető.

Június 18,-án tartotta rendes éves közgyülését a Magyar Laser Osztályszövetség, az YKASE székházában. Ezen elfogadták az Elnökség éves beszámolóját, az új Alapszabályt valamint megválasztották az Elnökség új tagjait Csomai József, Héjj Imo és Sulyok Miklós személyében (Eszes Detta marad továbbra is az Elnök, mivel mandátuma csak 2012-ben jár le). A közgyülés jegyzökönyve itt letölthetö.

Az Emlékeztető a Szövetségi Kapitánnyal 2011 június 8.-án folytatott informális megbeszélésről itt letölthetö.

Az Osztályszövetség Elnökségének 2011 február 7-én tartott ülésének jegyzökönyve itt letölthetö.Az Osztályszövetség Elnökségének 2010 november 10-én tartott ülésének jegyzökönyve itt letölthetö.


A Osztályszövetség Elnökségének szeptember 16.-án tartott ülésének jegyzökönyve itt letölthetö.

Magyar Laser Osztályszövetség közgyülése 2010.
2010 szeptember 2-án az MVSZ telepen Balatonfüreden tartotta éves Közgyulését a Magyar Laser Osztályszövetség. (A jelenléti ív itt letölthetö). Az ülést Mátyás László az ILCA Európai alelnöke vezette, mivel Fazakas György, az Osztályszövetség elnöke 2010 júliusában lemondott minden az Osztályszövetségben betöltött tisztségérol.
Elsö napirendi pontként Mátyás László ismertette a Elnökség és az Osztályszövetség legutóbbi egy évi tevékenységének részleteit és eredményeit, valamint a pénzügyi beszámolót. Ezeket a Közgyulés tudomásul vette. Tájékoztatta a jelenlevoket annak szükségességéröl, hogy az Osztályszövetség új alapszabályt dolgozzon ki, egyrész mert a régi már elavul, másrész pedig mert az Osztályszövetség muködését hozzá kell igazítani az MVSZ új alapszabályához. Az új alapszabály mukaváltozatát az Elnökség kidolgozza, és közzéteszi, majd ehhez bárki javaslatot, megjegyzést fuzhet. Az új alapszabály-tervezetet legkésobb 2011 tavaszig a Közgyulés elé terjeszti jóváhagyásra.
A második napirendi pontban, Bartos Zoltán (a magyarországi Laser dealer) tájékoztatást tartott a Laser hajók és alkatrészek megrendelésének, szállításának és eladásának részleteiröl, valamint tájékoztatott a minoségi kifogások kezelésének módjairól is. Felajánlotta, hogy amennyiben a klubok és versenyzök novemberig összeállítják jövö évi vásárlási igényeiket és egyben leadják megrendeléseiket, hajónként 5-10, felszerelésenként akár 10-15 százalék kedvezményt tud biztosítani a listaárból.
Harmadik napirendi pontként a Fazakas György leköszönésével megüresedett Elnökségi poszt betöltésére került sor. Erre két jelöles érkezett Eszes Bernadett és Sulyok Miklós személyében. Bakóczy Kálmán javasolta, hogy véleménye szerint mind a két jelöltnek helye lenne az Elnökségben, de mivel az Alapszabály szerint az Elnökségnek csak 4 tagja lehet, így egy tagot a Közgyülés válasszon meg teljes jogú tagnak, míg a másik jelöltet kooptálja (szavazati jog nélküli) tagnak. Ezt a javaslatot a Közgyulés elfogadta. A Közgyulés Váradi Imrét és Bakóczy Kálmánt felérte szavazatszámlálóknak. 37-en adták le szavazatukat. Eszes Bernadettet a Közgyulés az Elnökség tagjának, Sulyok Miklós kooptált tagnak megválasztotta (teljes jogú tagnak: Eszes Bernadett 26 szavazat, Sulyok Miklós: 8 szavazat, 3 érvénytelen szavazat – kooptált tagnak: Sulyok Miklós 26 szavazat, Eszes Bernadett 8 szavazat).
Negyedik, utolsó napirendi pontként Varadi Imre ismertetést tartott az élsport és utánpótlás támogatások aktuális kérdéseiröl.


Az Osztályszövetség 2009 november 18.-án tartott elnökségi ülésének jegyzökönyve itt olvasható.

Az Osztályszövetség Elnöksége, Mátyás Lászlót, a Nemzetközi Laser Osztályszövetségben (ILCA) betöltött szerepének következtében, az október 5.-én és 6.-án lefolytatott szavazás során, kooptálta (szavazati jog nélkül) az Magyar Laser Osztályszövetség Elnökségébe.

Az Osztályszövetség Elnöksége egyhangúlag Fazakas Györgyöt választotta meg Elnöknek.

Az Osztályszövetség 2009 július 17-én, pénteken, este 6 órakor tartotta tisztújító Közgyulését Balatonfüreden (a jelenléti ív itt megtekinthetö). A leköszönö Elnökség elmúlt két évi tevékenységét ismertetö beszámolója után az új Elnökség megválasztására került sor. A leköszönö Elnökségböl egyedül Timár Péter vállalta a jelölést az új testületbe. A következö további jelölések érkeztek: Bathó Tamás, Berecz Zsombor, Csomai József, Fazakas György, Huszka Róbert. Hogy a jelöltek átgondolhasák hogy elfogadják-e a jelölést, valamint ha szükséges, bemutatkozhassanak a jelenlevöknek, a közgyulés folytatására július 18 szombaton került sor. Ekkor (a jelen nem levö) Huszka Róbert jelezte, hogy köszöni, de a jelöltséget nem tudja elfogadni. A többiek a jelöltséget elfogadták. A (titkos) szavazás eredményeképpen a elkövetkezo két éves idöszakra a következö Elnökség került megválasztásra (a részletes eredmények itt olvashatók): Berecz Zsombor, Csomai József, Fazakas György és Timár Péter. Az Elnökség elsö ülésén fogja megválasztani az Osztályszövetség új Elnökét.

A Laser Osztályszövetség elnökségének 2009 áprilisi határozata az idei utánpótlás támogatások felosztásáról itt olvasható.


A Laser Osztályszövetség elnökségének 2008 decemberi határozata itt olvasható.

A Laser Osztályszövetség elnökségének 2008 októberi határozatai itt olvashatók.

2008 szeptember végen Haidekker András a Laser Osztályszövetség elnöke tudatta az Elnökséggel, hogy megnövekedett munkahelyi elfoglaltsága és gyakori külföldi útjai miatt az elnöki feladatokat sajnos tovább nem tudja ellátni. Javasolta, hogy helyette Mátyás Lászlót válasszák meg az Osztályszövetség elnökének. Az Elnökség ezt egyhangúlag támogatta. A hatáskörök és feladatok tisztázása után Mátyás László, a 2009-es közgyűlésig, a bizalmat megköszönve, a felkérést elfogadta.

A Laser Osztályszövetség elnökségének 2008 szeptemberi határozatai itt olvashatók.


A Laser Osztályszövetség elnöksége 2007 május 20-22 között (a szabályok és a törvény adta lehetöségeken belül) elektronikus uton tartott szavazás utján (ennek jegyzökönyve itt olvasható) Haidekker Andrást választotta elnöknek.

A Magyar Laser Osztályszövetség 2007 május 12-én Balatonfüreden megtartotta tisztujító közgyülését. (jegyzökönyv és jelenléti ív). Ezen az elnökség tagjainak választották Haidekker Andrást, Timár Pétert, Tenke Tamást és Mátyás Lászlót. Az alapszabály szerint az elnökség legközelebbi ülésén választ elnököt.


A Magyar Laser Osztályszövetség 2006 augusztus 21.-én megtartotta alakulo közgyülését (ennek jegyzökönyve itt olvasható). Ezen elfogadták az Alapszabályt és ideiglenes elnökséget választottak, Berecz Zsombor, Haidekker András, Tenke Tamás és Timár Péter személyében.
Az ideiglenes elnökség 2006 december 10.-én ülést tartott, ennek jegyzökönyve itt olvasható. Az ülésen Haidekker Andrást választották meg az osztályszövetség ideiglenes elnökének.


Utánpótlás bizottág ülésének jegyzokönyve, 2007 október 5

Az Osztályszövetség Elnökségének levele az MVSZ Elnökségéhez

Elnökségi ülés jegyzökönyve, 2007 szeptember 25

Elnökségi ülés jegyzökönyve, 2007 szeptember 5

Elnökségi ülés jegyzökönyve, 2007 március 22

A tisztégviselök elérhetöségei.
Klubok:

Balatonfüredi Yacht Club
BKV Elöre VK
Kereked Vitorlás Klub
Nitrokémia Vitorlás Klub
Révfülöpi Vizi Sportegyesület
Spartacus Vitorlás Egylet
Tihanyi Hajós Egylet
Yacht Klub Agárd